Testimonials

RAW testimonial – 25.000 SEK

 • Filmat i modernt Vlog-snitt
 • Intervjuare med proffsteknik
 • Full Length video 2 – 3 min 16:9 format
 • Excerpt video ca. 1 min 16:9 + 1:1 format
 • Teaser video ca. 30s 16:9 + 1:1 format

EPIC testimonial – 39.000 SEK

 • Filmat i intervjuformat
 • Professionell bildproducent, intervjuare & Ultra HD-teknik
 • Inklippsbilder (B-roll)
 • Full Length video ca. 3 – 5 min 16:9 format
 • Excerpt video ca. 1 min 16:9 + 1:1 format
 • Teaser video ca. 30s 16:9 + 1:1 format

Testimonial medley – 10.000 SEK

 • Montage med flera kund- eller medarbetarutlåtanden i snabb följd (Priset avser redigering av fyra stycken interjuver.)

Tillägg

Videograf halvdag – 10.000 SEK

Intervjuare halvdag – 7.000 SEK

Extra intervjuer på befintlig inspelning – 12.000 SEK

Klipp från befintligt material – fr. 3.000 SEK

Egen komponerad musik – pris på förfrågan

Drönar- eller helikopterfilm – fr. 5.000 SEK

 • Komplettera produktionen med häftiga kamerasvep från luften*

Extra grafik (Power Words / Supers) – fr. 6.500 SEK

 • Förstärk ord och värden genom att lägga till extra grafik.

PR bilder, minst 5st – 2.500 SEK

Taxor

Ordinarie timtaxa – 1.200 SEK

Betalningsvillkor

 1. Vid signering av avtal faktureras 80% av projektet, 20% faktureras när projektet är levererat. 
 2. Vid kampanjer och projekt under 30.000 kr faktureras hela projektet vid avtalsstart.  
 3. Betalningsvillkor 30 dagar
 4. Mervärdesskatt tillkommer.
 5. Eventuella reskostnader tillkommer, halvtaxa debiteras för resetiden.

 

*Tillgänglighet beror på område