Vad vi gör


Vi är ett relationsföretag som hjälper dig nå försprång i affärer genom att skapa starka långsiktiga relationer med de nyckelpersoner som är viktiga för din affär både på kort och lång sikt, oavsett om det handlar om kunder, medarbetare, partners, konsulter, aktieägare eller andra typer av ambassadörer.

Hur vi gör det


Vår AI-plattform Alice, som arbetar 24/7/365 utan att bli trött, hjälper dig att förbättra dina relationer. Tillsammans med våra tjänster för testimonials, det vill säga kund- och medarbetarvideos, ger vi dig snabbt ett försprång. Det skapar direkt ökad försäljning på kortare tid.

Vill du skapa ökad försäljning på kortare tid? Läs mer om vår plattform, våra konsulttjänster och vår videoproduktion för testimonials eller boka ett möte med oss direkt.

Kom igång

Möt teamet

Våra kunder säger det bättre

För dig som för oss så är förtroende och trovärdighet från dina kunder en stor tillgång. Med en kort video så fångar vi den passion kunden har och skapar ett djupare känslomässigt band med dig som betraktare. Testa själv så får du se. Lyssna på vad Folke, Per, Robin och Robert vill berätta för dig. Vilken känsla får du?