5L – Prioriteringsmodell för ditt nätverk

Ett tydligt prioriterat nätverk ökar chansen för dig att lyckas med dina affärer!

Individuell businesscoachning/rådgivning

Genom individuell coaching ges du möjlighet att helt och fullt fokusera på dina egna utmaningar och på att finna verktyg för att nå dina drömmar och mål, vilka de än må vara. Syftet är att ge resultathöjande effekter för dig och kanske för din verksamhet. Det handlar mycket om att utgå från DINA förutsättningar och DIN fulla potential.
Vår coachingsprocessen har alltid ett tydligt mål och vi eftersträvar en tydlig handlingsplan, och det ingår i coachens roll att följa upp de beslut du tar på resan mot målet.
I centrum står alltså du som individ. Men då vi har gedigen erfarenhet av försäljning, ledarskap och rekrytering och då vi tror på faktumet att ditt nätverk kan vara en stor del av din framgång så ingår förstås olika grad av rådgivning med utgångspunkt från bland annat 5L och övriga verktyg och modeller vi använder oss av. Vi följer ICF:s (International Coach Federation) standard. Den innehåller metoder, kärnkompetenser och etiska riktlinjer som utgör den bas och teknik som coachen använder.
Image

Vi erbjuder tre typer av coachning/rådgivning

Karriärcoachning och Individuell coachning

Vi coachar vid personliga möten på vardera cirka 1–1,5 timmar. Vanligen träffas vi varannan eller var tredje vecka.

Karriärcoachning Executive samt Coachning av VD och Ägare

Utöver det i karriärscoachningen, så går vi djupare och har telefonkontakt mellan möten.

Coachning av säljare och säljchefer

Kan utföras enskilt eller i grupp. Innehåller enbart coachning eller i kombination med workshop eller träning.

Fördelar

5L prioriteringsmodell är framtagen av Top of Heart tillsammans med Ken Skoog och Alexander Slotte. Modellen är baserad på forskning och erfarenheter kring att bygga framgångsrika nätverk. Empiriska studier av modellen har testats och testas regelbundet.

Forskningsbaserad modell

Hjälper dig prioritera bland dina relationer på ett effektivt sätt

Spar tid

Passar för alla som vill nå framgång i sitt nätverk

Ger ett tydligt Mindset & Heartset kring relationsbyggande

Minskar stress

Skapar struktur

Höjer förtroendet i ditt nätverk

Kan användas inom försäljning, rekrytering mm.

Hjälper dig välja och välja bort på ett tydligt sätt

Fokuserar på individen

Ger glädje i affärer

``Your network is your net worth``

– Porter Gale

Testa tjänsten helt gratis, kom igång nu!