Alexander har fått möjligheten att intervjua Mathias Härenstam, Mathias är en entreprenör och expert på att skala försäljning i företag.

Med en karriär som VD, kommersiell direktör, försäljningschef och utbildare i försäljning, så är han duktig på att både förmedla hur du strategiskt kan tänka och hur du faktiskt konkret gör för att få bästa resultat.

Du kommer att få veta de två viktigaste mätetalen för att maximera tillväxten i ditt företag genom:

  • Hur du får dina säljare att prestera snabbare, nå högre och stanna längre!
  • Hur du ökar värdet av varje kund!