Dom flesta säljare är undermåliga på att göra en innehållsrik och ingående behovsanalys av kunds nuläge, ovan på det glömmer de också oftast att kunden (personen) har egna drivkrafter som styr hur hen tar beslut.

Vi kommer INTE prata om den klassiska behovsanalysen, innehållande produktfördelar, benchmarks, egenskaper, svagheter i nuvarande lösning mm.

UTAN hur personen som köper in (eller teamet) har för psykologiska behov och hur dessa styr deras beslutsprocess. Det finns 6 stycken och vi kommer djupdyka i dessa tillsammans med Desirée Rova.

Desireé är personalvetare och är innovatören bakom det forsknings baserade konceptet MyNeeds. Hon driver idag tre bolag och föreläser om framtidens ledarskap, samt hur våra psykologiska behov påverkar oss.