Förtroende, vad är det? – Intervju med Kristina Jarring Lilja

Förtroende, vad är det? – Intervju med Kristina Jarring Lilja

Alexander har fått möjligheten att intervjua Kristina Jarring Lilja som är Trust Specialist och ska diskutera ett väldigt intressant ämne. De kommer att prata om varför förtroende är det som är alla ledares och bolags viktigaste kapital! Vi är intresserade av att veta hur vi kan bygga förtroende snabbt, men också få insikter hur vi kan behålla och utveckla förtroendet med dom människorna vi träffar. Kristina har arbetat i många ledande positioner, både internationellt och i Sverige, har erfarenheter i bagaget som försäljning, varumärkesbyggande, bolagsstyrning med fler. De senaste 10 åren har hon arbetat i flera styrelser, med ägare och ledare. Hon har praktisk erfarenhet av att bygga förtroendekapital då hon vet värdet av vad det skapar i alla led, både internt och externt. Kristina har även gett ut en bok som heter: Förtroende. Företagets viktigaste kapital.

 

 

 

 

 

Speaker 1: [00:01:10] Så går förmiddag, mina vänner. Hoppas ni har det fint. Hoppas ni har det bra. Hoppas många har startat på allra bästa sätt för er. För mig har han startat fantastiskt bra. Vi har ju en fullspäckad Lansana Lönn framför oss. Vi kommer att prata förtroende idag och förtroende skulle jag nog säga att det viktigaste kapitalet jag har, oavsett vilka relationer vi har, oavsett om de pratar, prata eller om de är företags mässiga. Men om vi pratar om företaget kommer att rikta det väldigt mycket till. Hur? Vad är förtroende? Hur förvaltar vi förtroende? Och allting som har kring förtroende. Jag tror att alla affärer, oavsett vad vi än sysslar med, har sitt fundament kring förtroende. Så i dag kommer vi prata med Kristina Jerring vilja. Hon är expert på förtroende och jag ska starta. Min fråga trivs med ni i chatten, ni som är med här just nu. Vilka? Vad är förtroende för dig? Om du skulle skriva kort, vad är förtroende för dig? Det är jätteintresserade att höra vad förtroende faktiskt är för dig. Jag tror att förtroende ser nog på lite olika sätt. Å. Det vore intressant att få din vinkling mer tänker så här. Det var lika bra att vi kör igång och kicka igång den här planschen lönen. Så jag tycker vi tar in Kristina direkt. Välkommen Christina upp på scenen, som det heter här. [00:02:43][92.9]

Speaker 2: [00:02:48] Popular vad var här och prata om ett ämne som jag vet att både du och jag brinner för väldigt mycket, [00:02:53][5.6]

Speaker 1: [00:02:55] men det här är ju så intressant ämne. Jag tror att det här med förtroende har vi ju pratat om så länge, så det känns som att vi intellektuellt alla fattar vad förtroende innebär. Men men liksom jag tror man kanske inte ha rett ut begreppen fullt ut. Och det här jag också ina nyfiken att göra tillsammans med dig under den här 30 35 Luttra vi har framför oss. Men om man tittar på om man tittar på vår börjar den här resan för dig om vi ska backa bak bandet lite. [00:03:23][28.7]

Speaker 2: [00:03:25] Har Havār långa erfarenhet från detaljhandeln? Har jobbat både internationellt och i Sverige och för mig så kunder det handlar om människor. Det handlar om sig som det säger, i alla relationer, men i affärslivet. Många gånger så tycker man att förtroendet är något mjukt och fluffigt. Då pratar vi inte om, men det är högsta carhartt det handlar om. Om kund och där handlar om medarbetarna. Jag har jobbat som lärare i ett vettiga artrikt. Det började tidigt med att jag satt ord på det då och jag visste inte varför. Jag visste att jag brann för det som händer mellan människor. Den värld som skapades skulle jag vilja säga. Det låter lite lätt fluffigt också. Men för mig är det lätt att välja väldigt mycket. Vem vem jag vill vara med då? Är det värt mycket. Så tänk på mig så kan man säga mitt namn hatar kund så är det toppligan. Det omsättning. Det tar du inga kundbas av. Ingen risk. Jag tror att det var nog där det startade och sedan de senaste tio åren så har jag arbetat i styrelsen. Idag så jobbar jag som föreläsare, har skrivit en bok om det här hela mitt liv. Förtroende tänka sig [00:04:34][69.2]

Alexander: [00:04:35] vibrator nämner han med boken Vänner. Jag tänkte och nämna, men det glömde jag ju bort denna bok igen. Har du varit så snäll och lottar ut? Så för er som är mer schatten nu, passa på och skriva vad förtroende innebär för dig. Så kommer vi av er som skriver vad förtroende är fria, eller om jag fråga dig till Kristina så kommer vi lotta ut inte bara en eller två, utan tre böcker. Så för er som är med här idag har den möjligheten att vinna. Ja, en bok så skriv vad förtroende för dig och passa jättegärna på att skriva om. Fråga Triestinas kommer talen lite smått mot slutet? Om man tittar så är det lång erfarenhet nu. Jobba med med förtroende. Vad, vad skulle du säga att förtroende är då, ska vi reda ut begreppet först? [00:05:23][48.4]

Kristina: [00:05:24] Ja, för mig har jag kommit fram till att förtroende, det är tillit till att förväntningar uppfylls och det är inget som jag har hittat på själv, utan det kommer från en tysk sociolog som heter Niklas Loman och jag tror att det bygger väldigt, väldigt mycket på förväntningar. Vi har förväntningar hela tiden i vårt liv, stora som små. Men när dem inte uppfylls, så byggs inte förtroende. Så att för mig handlar det om förväntningar, i första hand. [00:05:48][23.6]

Alexander: [00:05:50] Jag har ju en annan definition av det, så här eller det finns väl olika definitioner så där, men jag har ju hört en definition av Stephen R Covey som har skrivit massa fantastiska management och böcker åh åh sådär. Åh, ja men precis som du är inne på, i den enklaste renaste formen, så är det precis så att vi lever upp till förväntningar. Varför är det så svårt att göra det då? Varför känner vi att förtroendet generellt, om då tittar på till exempel Edelmans Trust Barometer, en det är ett institut egentligen, som som forskar då på okej, hur ser förtroendet ut i organisationer, politiskt eller i företag eller vad det än, till att koppla till varumärken, så ser vi kontinuerligt att förtroendet för, för varumärken och organisationer och politiska liksom, eh ja, för politiken minskar, varför tror du det? [00:06:42][51.8]

Kristina: [00:06:43] Jag tror att det, när vi kommer till det här att det handlar om människor, så tror jag också att man ser också i Edelmans förtroendebarometer, att vi har mer och mer förtroende för människor som är, som oss själva eller någon expert. Och jag tror också att politiska ledare också det, vi kan prata om det här att, en annan del det är ju också att, om man säger uppfylla förväntningar, är att göra det man säger man ska göra. Utan att ha en politisk aspekter så kan man säga, men vår statsministern själv, först säger att vi ska stanna inne och vi ska då inte träffa någon med tanke på Corona, själv gå och handlar på gallerian, så gör man inte det man säger man ska göra. Och jag tror att det är det som är problemet, man uppfattar att många säger saker och ting, men man gör inte det man säger. [00:07:30][46.7]

Alexander: [00:07:32] Walk the talk.. [00:07:32][0.0]

Kristina: [00:07:34] Ja, hela tiden, alltså du är vad du gör, kan man säga det också en rätt bra, låter som, det låter, det låter floskligt, men det, det är sant och sedan vet jag inte varför det är så svårt. Jag tror också det kommer fram till lite granna i det hära att man, man tänker sig inte för. Och pratar vi om förväntningarna så tror jag inte man efterfrågar dem. När jag söker ett, om jag får erbjudanden om ett nytt uppdrag, så frågar jag alltid, vad har ni för förväntningar på mig och då får jag fundera på, kan jag verkligen leva upp till dem, redan tidigt annars så bör jag ju tacka nej. Men om jag verkligen vill ha jobbet så gör jag kanske inte det, för jag är rädd för att man säger någonting som jag egentligen inte vill höra eller inte kan leva upp till. Så vi behöver prata mer om förväntningar tycker jag. [00:08:13][39.4]

Speaker 1: [00:08:15] Men om man då pratar förväntningar för att jag är ju intressanta har jag haft en tes om tidigare. Men jag fyller faktiskt nu bara för en kort stund sedan och jag, mina, jag min känner man när man var hyddor med Druim, box eller Hitra med move boxarna. Det är liksom hela haranger. Jag ska inte dra hela den står en hur vi standard står det när jag berättar om det här. Men mitt i alla den står ingår ju någonstans ut att det är en ganska stor apparat att hyra film för 25 30 år sedan, medans i dag går det på sekunder för att vi har olika streamingtjänster så att förväntningarna hela tiden ökar ju kan jag ju tycka oproportionerligt snabbt. Vad är det där du tror att ja, om man då kunde det? Det skulle kunna i teoretisk att ta det teoretiskt. Jag vart med om att ha tagit 3 4 5 timmar för 25 30 år sedan att hyra några filmer inför helgen, men idag tar det några sekunder och bufflar då Netflix i 4 5 sekunders blacka. Ja, om vi sätter dem som den förväntan eller vad man ska säga förväntningar ökat så pass mycket. Vad tror du? Är det här en direkt effekt av att teknologierna kommit i fatt, vilket har gjort att de har förväntningar på oss, vilket gör att vi kan liksom inte ens vi. Kan du leva upp till viss utarmar förväntningar som liksom läggs på våra axlar. [00:09:35][80.1]

Speaker 1: [00:09:35] Men jag tänker på just de tekniska där så tror jag att det är så, och det vet vi bara om vi inte kommer in på nätet tillräckligt snabbt eller mobilen funkar. Så blev det irriterade, så det är en sak. Men vad det gäller förväntningar på människor så menar jag inte att det är riktigt samma sak. Jag tror framför allt att så tänk företag att tydligare förenkla och förtydliga för mig om jag ska köpa någonting på nätet. Till exempel säger istället att det är tre dagars leverans istället för en på två. Och är jag nöjd? Jag tror att man måste fundera lite grann och sätta sig i kundens stol och tänka vad är det kunden på väntas säga? Kan vi battaglia med? Vad kan vi leva upp till? Jag gillar Jeppis och spannmålshandel, att de alltid har en tom stol i sina möten och det är kundens stol och den där ska man liksom ha med sig. Vad tänker kunden kring detta? [00:10:28][53.0]

Speaker 1: [00:10:31] Hur fantastiskt? Vad finns det mer då som du har nu? Varit ute under många, många år och pratat kring det här. Var vad ett bra exempel? Kanske dåliga eller sämre exempel? Vad har hon exempel på? Bra dag. Bra förtroende utkristalliserats både internt men också externt. [00:10:49][18.3]

Speaker 1: [00:10:51] Kan ta Hélène Barnekow, ja, intervjuat ett antal lärare i min bok Barder Dagur styrelse och vd. Helena har i dag varit värd för Tälja Sverige och är det Microsoft och Ellen lever verkligen det hon säger. Hon har ett otroligt fokus på kund. Fast när vi diskuterade för att det var 7 8 år som så var kunden viktigast när vi Noriega både hon jag ensam, att medarbetarna är dem som är viktiga, men i princip lika viktiga som kund. Men hon gör verkligen det hon säger. Hon ska göra det, bygga förtroende, och hon har en historia som hon brukar berätta innan hon bär Helgas och var den person som skrev på Twitter som hade problem. Sen Fick inte tag på sin son, hade problem med sitt abonnemang där Hel ändå svarade den här kunden till Telia och sedan gick det åt ett mejl från Telia centralt som sade att betyg bättre att man ska inte lägga ut sin mobiltelefon på Twitter, och det är lite den delen som jag ser det också, som att du måste. Du måste vara ärlig och genuin och verkligen vilja bygga förtroende mot kund, och Helene fattar mycket väl att hon inte skulle ha lagt sitt Manhunt läckt ut i telefonen. Och hur som helst, när kunden blev jag väldigt nöjd också, som du säger med det digitala centren. Där är de historierna. Och det är det som gör att man bygger varumärket fantastiskt. [00:12:13][81.5]

Speaker 1: [00:12:14] För er 10 11 12 som har i Köpenhamn och jag är fortfarande intresserad har utav er. Vad betyder förtroende för er? Att jag fått in en tima jättefin till ett tryggat. Det är förtroende. Fantastiskt. Vi har nu utlottning och tre böcker, så passa på skrivbord. Var förtroende är för dig och vad det betyder för dig så kan vi ta en liten diskussion kring varför. Det tycker jag är ganska intressant. Det finns ingen specifik. Man har återigen förtroende ju också känsloladdat, eller hur? Ingemar lever upp till förväntningarna, om man då ska se det som som den förklaring du började med. Frågan är vad är det för förväntningar vi ska leva upp till? För där är ju dina förväntningar och mina förväntningar om vi satt oss. Jeff Bezos så beställa från Amazon som ett exempel så kommer du ha helt andra förväntningar när mina förväntningar. Eller hur? Frågan är kan vi liksom? Nu är e-handel ett exempel, men vi har ju många andra exempel och vi kanske pratar mer komplexa typer av fader. Många av dem som är med här och lyssnar på oss jobbar i mycket mer än kanske en komplex miljö. Det har inte en produkt som ska snart be. Då har han kanske ska jag implementeras ett nytt system eller liknande där där förtroende spelar extremt stor roll, men det kan vara svårt initialt att påvisa ett förtroende. Jag menar, hur kan man jobba med det här och hur kan man jobba i de här lite mer komplexa miljöerna där där förtroende så viktigt? Men det är svårare tapp och lov lite mer. [00:13:47][93.2]

Speaker 1: [00:13:47] Han menar tänk dig lite. Man kan säga att utifrån ett perspektiv så är det inte så att jag tror att en skillnad på tillit och förtroende till en generaliserad attityd till omvärlden jag känner mig trygg med är nuet att man ska ta Folkhälsomyndigheten, men det är jag kan ta det som exempel. Folkhälsomyndigheten och sedan skulle jag känna känna förtroende för Anders Tegnell. Eller ännu bättre så tar jag av försvaret och Micael Bydén. Honom känner jag förtroende för. Jag har aldrig träffat honom, men han har agerat på ett sätt som gör att jag kan känna förtroende. Men det är personligt och jag tror det också är viktigt när man träffas. Det kan vara en grupp att man ska göra ett projekt där en ny kund och så vidare. Så handlar det också om lågt och högt själv fokus. Har jag fokus på dig eller har jag fokus på mig själv? Det där jag tror det börjar lite granna så att om jag bara pratar på om mig själv hela tiden när jag inte lyssnar tror jag inte att jag bygger förtroende. Du måste hitta den där initiala förtroende och som någon sade han att känna sig trygg. Jag vill känna att du vill mig väl. Dock självförtroende. [00:15:01][73.7]

Speaker 1: [00:15:04] Om du så bra inne på jag. Jag gillar ju den till tills i dag, för nu får lite mer nyans på vad för ton innebär i tack vare det här samtalet tillsammans med dig. Jag hade precis skriven av Kassovitz definition där och man ska inte gå för ingående i den värld vi två, liksom drag han pratar ganska mycket om och som gör en lite skärande i sudd kategorier. Men han är karaktär, den andres kompetens. Och skulle man möta någon, till exempel försäljningsmål, om många år, oavsett huvudmatch, så är ju alltid någon som säljer någonting, oavsett om den produkt, tjänst eller tid eller en idé som någonstans de där två parametern kan tänka på och se om du kan liksom utveckla på den där hur du om du känner likadant med det ena av om man får bara förklara om jättehet kort via ny karaktär i samtalet. Bryan med Om dig precis som du var inne på att svara brev med faktiskt jakträtt om att du ska lyckas med det du vill. Känner du att jag bryr mig om dig? Brinn ena parametern. Den andra parametern i kompetens känner att du är kompetent nog att utföra den här uppgiften och fatta. Fattas något av de här? Ja tack kompetens som ett exempel. Då kommer du inte bli någon affär, utan då kommer man in någonstans. Ja, det var en trevlig, glad kille, men han kunde ingenting och vice versa är ju liksom någonstans att har kompetensen. Men du, du liksom Kaçanik, jag känner inte att du vill mig väl. Ja, dylikt om en liten sliskig Jackal någonstans som som varit extremt kompetent liksom så där. Så de två parametrarna lirar mycket ihop. Hur liksom? Du har ju säkert charkprodukter på stilen av Camões också där, och definitioner som ej är någonting här på rätt spår. [00:16:47][103.1]

Speaker 1: [00:16:48] Men det du absolut, och den speeda fast Steven med den är en av mina favoritböcker. Jag väljer att säga det jag hatar ledarskap i boken. Å ena sidan så att det hur man bygger förtroende innan för att han med partiledarskap. Det handlar det om vem du är. Det handlar om integritet, att du ha integritet och så mycket brinner värderingar och att vi kommer välja mer och mer efter våra värderingar. Men också att du har ett lågt själv fokus. Att du är ett ständigt lärandet, vilken vill lära dig nytt till exempel. Men också vad du gör och då kommer vi in på det här att du har kunskap, men framförallt att kunna skapa resultat. Det du säger om du kan vara hur trevlig som helst, men om du inte levererar eller genomför på det som vi har kommit överens om. Då uppfyller de inte mina förväntningar och dokument. Riktigt känna förtroende för dig i den rollen. Du kanske kan känna förtroende för dig som min vän. Fobin? Trevlig personal på ett käka middag med till exempel, men jag håller med om det. Det är flera delar av centrum. En stor del är också det Hubbe kommunicera. Många gånger sedd är heller inte en barriär, utan det gör det i svåra situationer som ledarna vi ska tvingas säga upp någon och så vidare. Det är en sak man gärna markerar hur många olika sätt som helst. Man kan göra det på ett sätt som att fortfarande ha kvar respekten och att den anställde känner förtroende. Men man kan lätt. Jag hade fel också. [00:18:13][85.3]

Speaker 1: [00:18:16] Vad finns det mer om vad man kan tänka på om man vill bli bättre inom det här och eller så här vill vi gå tillbaka till Stefan Löfven då som ett exempel. Nu var ju väldigt extrempark i under när pandemin. Det är klart att nu är ju alla ögon och öron på våra politiker i allra högsta grad diskuteras. Du kan inte gå någonstans utan att du blir ifrågasatt. Det ska ju någonstans bli en demokrati. Du du därför du har det ämbetet och har men, men tycker att man har gått ut lite väl hårt åt vissa asota. Anders Tegnell som ett exempel. Alltså Yü, min skalle hade ju brunnit efter andra presskonferensen att man får samma fråga 17 gånger i rad, och man har ingen ny fråga. Han. För mig är han en superhjälte liksom. Men han är också blivit extremt hårt. Vad ska man säga diskuterad om att han, liksom han säger inte ja, det hålls inte så att det alltid hålrum liksom finns den perfekta människan som har det här hundraprocentiga förtroendet. Barn bestigningar som ett exempel. Vatican eller superhjälte. Men det är Djebar min egen definition. Vad tycker du om honom man ska göra? [00:19:22][65.9]

Speaker 1: [00:19:23] Jag gillar honom, men jag tycker förtroende så tycker att han har sagt. Han har vågat säga som han också vågat säga jag vet inte. Det finns ingen sig på mig och alla jag vet fel med. Det viktiga i detta läget är att kunna säga att jag vet inte. Jag behöver hjälp att verkligen visa sig den sårbarhet man har. Så att Anders Tegnell för mig tycker jag. Jag tycker han är en superhjälte. De har haft det svårt. Stefan Löfven, kan man då säga att ja, jag menar att om du har den positionen och oavsett om du har en ledande position så måste du också ha med dig vad som komma. Det är ansvaret som kommer med den makten du har och då kan man inte gå och gallerian som dessutom har hemleverans. När man läst om så att denne har ingen politisk vinkling, alltså är det är bara ett ett sätt att visa de andra lärare som inte gör det de säger. Men vad jag tror är viktigt framöver, för få upp förtroendet för företagsledare är många, har barriärerna som man kastar upp en tavla i lobbyn och så vidare. Men det är ingen som efterlever. De är inget värda. Så länge de inte lever efter dem. [00:20:34][71.4]

Speaker 1: [00:20:37] Jag tänker ta en fråga mellan och sedan har jag en fråga på kan vi ta det efteråt om man bryter förtroendet där? De förtroendet, liksom Prydz hur och hur åter bygger man? Men till den fråga anser inte att Tommy ställer en fråga i chatten här. Och det är bara reflektion. Jag ser det som en balans breddad där. Tyngden är ju sig, till exempel vision, mission, mål, löfte och så vidare. Och judo som till exempel producta, organisation, kommunikation och så vidare. Så vida som kunder. Anställda, kandidater. Upplevelser. Ett annat sätt. Eller hur? Det de ju sig och do att de ska ha en Seemann konkurens sig på [00:21:16][39.5]

Speaker 1: [00:21:17] krogen så ser man på efterskalvet över välformade ska kopplas samman och det finns en väldigt bra bok som heter Du är vad du gör. Jag tror att det är det det handlar om. Du kan prata hur mycket du vill, men om du inte gör det du säger och ska göra så kommer ingen och har något förtroende för dig ändå. [00:21:34][17.2]

Speaker 1: [00:21:35] Men det låter som en fantastisk bok. Du är vad du gör o [00:21:37][2.2]

Speaker 1: [00:21:38] är skriven av en riskkapitalist i en sak dessutom, vilket gör den ännu mer spännande. Kan säga att [00:21:43][4.9]

Speaker 1: [00:21:43] du är vad du gör. Jag är ju minne som en guldfisk. Så är det någon som sitter och googlar Nordan så släng in Jamma bok. Länken i chatten har skett för att jag kommer hålla i slutet. Är bra. Vi har en till här, men Eilema kommenterar också. Håll ställda löften vad Ali var lojal och agera konsekvent, om än precis som att du biverkan eller är. [00:22:08][24.8]

Speaker 1: [00:22:09] Men det är integriteten i det här. Det är det väl någon klok man som har sagt här? Integritet stängde Bright säng Ivan ODonovan i So watching. Det gäller i lyxmat. Du kan göra det även när du inte ens titta på. För gör du det bara för att ens titta på om det är inte riktigt äkta andra sagt. [00:22:30][20.6]

Speaker 1: [00:22:32] Tina skriver också Ibland kan det hända att vi inte kan uppfylla förväntan, prima förutsättningar visat sig vara för dåliga [00:22:37][5.4]

Speaker 1: [00:22:39] och det är absolut, och då är det viktigt att det är ett jobb, till exempel att man inte kan uppfylla de förväntningar. Då är det viktigt att man får upp den skagern på bordet. Det är därför jag tänker att redan när jag söker jobb, att jag då är efterfrågan, bara är det förväntningar som ställs på mig och på samma sätt. Vilka förväntningar har jag på er som arbetsgivare eller kund respektive kund, samarbetsparti och så vidare? Våga prata om det. [00:23:05][26.4]

Speaker 1: [00:23:06] Dra fler frågor hur ni skriver i chatten. Super bra, super bra kommentarer och ochi Tommy skickade in boken kan det finnas på svenska till. [00:23:19][12.5]

Speaker 1: [00:23:19] Och om vi hade rätt. Det den wincent svenskan finns bara på engelska. Jag vet ju hur jag ska lägga. Det är länken till den som har [00:23:26][7.3]

Alexander: [00:23:26] tillgång till all den. Davíð Ju har vi ju riktigt bra. Det gillade jag riktigt mycket. Men om, om man då har tappat förtroendet eller för någon eller, eller om man känner kanske i en grupp att man, man gjorde inte riktigt det man sa och sedan så sket det sig liksom, vilket uppenbarligen, det har vi konstaterat att, det gör ju dem flesta människor ganska mycket i olika skala. Men hur hur, vad är ett bra sätt att reparera det då, vad är ett bra sätt att liksom återfå? [00:23:56][29.1]

Kristina: [00:23:58] Och det är ju att absolut vara superärlig med att man har gjort fel. För om, om jag gör fel och sedan inte erkänner det eller försöker att skylla på någon annan, då kommer jag inte att kunna återuppbygga det, utan jag måste verkligen kunna säga att, jag gjorde fel och jag är ledsen för det, jag ska försöka göra allt jag kan. Men är det då ett förtroende som var ganska stort som jag har förlorat, då blir det nog aldrig riktigt vad det har varit, det kan bli bättre, men det blir aldrig riktigt som det var en gång, för någonstans så kommer det ändå att finnas kvar. Men framför allt så är det, åh de, där menar jag att det att det låga självfokuset, att verkligen kunna säga, ja jag gjorde fel och att man gör det ganska snabbt. Jag tror vi behöver vara mer ärliga, som någon skrev i chatten också, att verkligen våga säga, nä det blir fel, men jag ska göra mitt bästa att försöka reparera det. Det är det viktigaste. [00:24:51][53.5]

Alexander: [00:24:52] Ja men jätte jätte bra. Eh… Jag har ju så mycket frågor, det här är ju, det här är ju ett nördområde som jag har hållit på med ganska länge kopplat till vad Top of Heart gör och du också, så vi började ju nästan ”nörda” på här i början. Har du nån, har du något mer sådär tips liksom åh, sådant som du har sett där ute som har, du gjorde ett till Lena Barnekow som var ett fantastiskt exempel, då blev jag ju sugen att ha med henne i den hära liven, kanske vi får fram sen. Men har du några andra bra exempel på där man ser att förtroendet verkligen funkar bra och med förtroendet skapa det hära friktionsfria, både ledarskapet och kundrelationerna. För det är det mycket det handlar om när det blir bra, starkt förtroende, eller hur? [00:25:36][43.5]

Kristina: [00:25:37] Ja det är det! Jag har ett bolag här i Helsingborgs som heter Nowaste logistikföretag, en man som heter Johan Kallin som är VD där och började på lagret och själv jobbat sig upp, dem är en jättestor tredjeparts logistikleverantör till rätt många detaljhandelsföretag eller E-handelsföretag. Men Johan gör, han lever verkligen som han lär och det han också fått igenom med sin styrelse att dom då genomförde ett projekt som, eller vad ska man säga, ett program som heter då ”People in culture” och framförallt hur dom då ställer upp för sina medarbetare, alltså när, när det är någon som vars anhörig får cancer, så kan dem gå hem och vara hemma med den personen några månader och ändå få lön och så vidare, att dem verkligen ställer upp för sina medarbetare. Dem tar också in medarbetare som kanske har hamnat lite på sned, Johan berättade för mig om en kille som hade lite otur och kom i klammeri med rättvisan och skulle då sitta inne i några månader och sa att, ja men då kan jag ju inte komma tillbaka, jo med det är klart du kan, vi satsa på dig och han är nu en av deras absolut bästa ledare. Jag tror det här att det är två vägar och som Johan brukar säga att, vi får, när vi då har problem på sommaren och vi inte har tillräckligt mycket personal, då har vi en massa händer som, som räcker upp sig, att vi kommer in på semestern, vi hjälpa till. Så jag tror att det, det är det här som vi var inne på innan, den här tryggheten, vill mig väl. Men det är också, det är alltid två vägar i det och det är häftigt när man ser hur det verkligen funkar och sedan har dem ju samma otroliga fokus på kund, så det är respekten för människor, det bottnar ganska mycket i det, men det, men det finns väldigt många bra exempel. Men jag tänker också på förtroende ibland, vi tänker inte på det, du och jag pratade lite grann om det att, varför är det så svårt, det kan det ju inte var egentligen. Men betänk och kanske inte så mycket på då sen, på något sätt så hamnar vi ändå i att vi tänker på oss själv först. [00:27:40][123.7]

Alexander: [00:27:43] Men det där är ju ett fantastiskt exempel tycker jag, åh åh där, där lägger du ju in också lite empati eller hur, alltså det här med att våga, okej vi har förtroende, för förtroendet kanske nöttes i kanten eller inte riktigt på samma sätt, men att båda parter har med en partisk förmåga men ändå möjligheten att mötas igen och det är väl ett fantastiskt sätt, precis som du beskriver. Åh det är ju ett fantastiskt ledarskap, att vågar gå verkligen utanför boxen, för det riskerar ju förtroendet för många andra också, jag tänker internt på det här bolaget, men samtidigt sätter det en fantastiskt bra ton. [00:28:21][37.7]

Kristina: [00:28:22] Ja men det gör det och det gör också att dem bolagen som agerar på det på sättet, det kommer vara fler som vill arbeta där och deras medarbetare, om vi nu pratar om rekommendation som du jobbar mycket med, deras medarbetare kommer ju att rekommendera företaget när dem sitter på en middag eller när dem är ute någonstans, så berättar dem ju om vilket fantastiskt företag vi arbetar på. Det kan inte bli bättre marknadsföring, det finns ingen anledning att köpa en massa reklam, utan medarbetarna är den bästa och på samma sätt kunderna, den upplevelse man har. [00:28:50][27.5]

Kristina: [00:28:53] Det var ju där. Gör du verkligen en intressant vinkel? Jag har inte lagt tonalitet. Den där ryktet att förtroende är lika med gratis reklam, lite som du sade där Mini precis vara arg, för det skapar ju rekommendationer och dygdiga som attraherar både personal och kunder. Amun inte sant? Finns det nånting lite på slutet? Hade du skulle vilja säga det nu? Gå i tiden fort när vi har roligt som du brukar heta. Men någonting du skulle vilja skicka mer till till dom som lyssnar, de som tittar när det kommer till förtroende. Om man ska försöka summera ihop, vad kan man tänka på framåt liksom? [00:29:29][36.3]

Kristina: [00:29:31] Jag tror säkerställer förväntningar, tydliga dem och efterlever de där är nog nummer ett. Sen har vi pratat om värderingarna, vad vi har att att de också att leverera resultat med. Det finns en annan sak som är också väldigt mycket. Jag tror man måste förenkla. Man måste förtydliga och så måste man få backiga ha de tre man att man är väldigt mycket bra mottagning och ha begär alltid mycket svårare än vad de egentligen är. Jag har sett prov på ett antal hundra, säger att ett som aldrig någonsin kommer att bli verklighet för enkla och sedan får tydliga, beskattar och sedan förverkliga och genomför det om de pratar i näringslivet består Göransson bygga förtroende men lagt fokus. [00:30:16][44.8]

Kristina: [00:30:17] Men fantastiskt. Det där får de där tre f.m. De får när de får avsluta hade det rätt. Förenkla 43:a, förverkliga aptesis alla? Ja, det får man kan avsluta jobb vill säga. Stort tack till Beric i sina som var med oss idag på den här blanch lönnen. Och för er som var med också på en harland som när och var hittar man dig? Om man vill veta lite mer [00:30:44][27.4]

Kristina: [00:30:45] är man hittar mig på Linkedin när jag vilja har en hemsida som mäter Jerring och desse, så det är väl där för att läsa igenom Rowena. Men när min hemsida ens det mesta och länken också och en står Tack Alexandar, det har jag sett och pratat med. [00:31:02][17.5]

Kristina: [00:31:04] Här tar vi nu som ett extra ämne igen i höst tycker jag för Harriet. Det här är ett ämne man kan gräva sig verkligen och fördjupa sig i, och det b så att vi får möjligheter till att träffas igen. Är helt övertygad om. Stort tack till dig Kristina! Innan jag slapp iväg i det övriga chatten. Vi har ju en. Vi kör två tillsammans med Origo gruppen. En sjätte Maidan skruvar lite på TVR. Ni som intresserad av att ta er liksom om ni mäter den peucedanum med Atropha nöjda fantastiska kunderna eller eller anställda medarbetarna och vill få dem till riktiga ambassadörer som ger er rekommendation eldigt som jag pratat om i dag. Fler rekommendationer, fler nya affärer. Då ska ni turnén och det gör ni på Topper. Höjdpunkt? S.C., Slash och Rigo. O r i g o alltså toppa var 1.fc stars o r. G. I o den här har vi den sjätte maj klockan åtta, så det här är en liten tidigare session. Men för er som intresserar, vad kan ta nästa steg här? Haka på till nästa gång. Ha en fantastisk fortsatt dag och vecka. Ta hand om er. Så hörs vi snart igen. [00:31:04][0.0]

[1734.0]