Allt fler företag nyttjar empati som drivkraft och inspiration för innovation, tillväxt och sätt att differentiera sina produkter/ tjänster från andra. Det blir allt viktigare, produkter och tjänster blir allt mer lika då omvärlden ställer högre krav. Jag tror dom flesta inom försäljning i Sverige känner till Henrik Larsson Broman som på dagtid jobbar på ProSales. Henrik är Forskare, trendanalytiker, föreläsare och författare till boken ”Supertrenderna”.