Det finns inget som är så svårt som att hålla starka relationer till sina konsulter i Coronatider. Här talar Alexander Slotte och Andreas Johansson om hur du automatiserar och effektiviserar just relationsfrämjande aktiviteter för dina konsulter. Hur dom mest effektiva kollegorna i branschen tänker (som sparar uppemot 100 tim/år) och vilken typ av automatisering som skulle kunna hjälpa dig i din vardag inför 2021!