I dag har Top of Heart bjudit in Per Clingweld för att prata om tillväxt, hur ett digitalt gränssnitt gentemot kund ökar både intäkter och kundnöjdhet, det kommer bli mycket tech snack! Per är arkitekten och ingenjören med stort samhällsengagemang, som gick vägen från att bygga skyskrapor i Boston till att ta initiativet till en impact startup inom jobbmatchning för utrikes födda som blev en av stiftelsen Norrskens första investeringar. Idag är han rådgivare till startups och Business Lead på Prototyp.