Ett B2B bolag kan skapa tillväxt på 3 sätt.

  1. Försäljning
  2. Marknadsföring
  3. Rekommendationer

(Inget nytt här inte tänker du!)

Trots att vi vet detta så är resurserna ofta snedfördelade. Utan konkurrens får Försäljning mest, marknadsföring en ofta oproportionerlig liten del och rekommendationer (eller ditt nätverk och ambassadörer) ofta ingenting.

Men Faktum kvarstår och slår aldrig fel: DINA BÄSTA KUNDER KOMMER FRÅN REKOMMENDATIONER.

Dags att tänka om?

Mer i filmen!

PS. Connecta gärna med mig om du finner content som detta intressant! DS.