98% av B2B bolag, lägger inte resurser och pengar där kunderna finns! Varför?

Ett B2B bolag kan skapa tillväxt på 3 sätt.

  1. Försäljning
  2. Marknadsföring
  3. Rekommendationer

Trots att vi vet detta så är resurserna ofta snedfördelade. Utan konkurrens får Försäljning mest, marknadsföring en ofta oproportionerlig liten del och rekommendationer (eller ditt nätverk och ambassadörer) ofta ingenting.

Men Faktum kvarstår och slår aldrig fel!

DINA BÄSTA KUNDER KOMMER FRÅN REKOMMENDATIONER.

Dags att omfördela?

Hur satsar ni på ert företag?

Mer i filmen!

PS. Connecta gärna med mig om du finner content som detta intressant! DS.