Har ni kört fast i Värderings och kulturträsket?

Alla snackar värderingar och kultur idag. Tro inte annat än att jag tycker det är viktigt.

MEN allt för många bolag tvingar fram sköna ord och slogans som sen inte efterlevs i företagets operativa vardag = noll effekt långsiktigt. Så jag har ett förslag som kan vara ett alternativ till att gå ”inifrån” och ut. Flera bolag vi jobbar med uppfattar detta som mer konkret, tydligare att ta grepp om och snabbare omsätta till verklighet.

– Titta på filmen för att vet mer!

Ps. Gillar du content som detta? Connecta! Ds.

[00:00:01] Varför vad och hur är ju ett klassiskt uttryck från Simon SineksGolden Circles, där han beskriver det han beskriver i sin bok start with why,hur de bästa bolagen börjar skriva varför de gör saker. Och går man till sigsjälv och går ut och frågar en arbetstagare i dag så de flesta kan beskriva vadde gör i form av yrke. Lite färre personer kan beskriva hur de utför sittarbete. Men ytterst ytterst få kan beskriva varför de gör och gör det väldigtsvårt att omformulera det här för att skapa mening. Det tror jag att nästagenerations arbetsplatser måste mer och mer fokusera på. Det man glömmer litedet där är för vem. För vem ska du vara viktigt oavsett i affärer eller vilkamänniskor du ska bringa in så är det viktigt för vem jag ska vara viktig. Ochnågonstans har man klurat ut varför vi finns och vad vi ska bringa impact ivärlden. Vad vi gör och hur vi gör det, så någonstans utkristalliserar manväldigt många gånger för vem man ska vara viktig. Men det är svårt att hittadet här innersta ”why”, innersta värderingarna som tyvärr är påväldigt många bolag är lite extra snygga affischer och posters som sitter på ikonferensrum men egentligen inte har nåt värde för att, ja någonstans så är detkulturen de människorna som jobbar i bolaget. Då kan det vara bra att börjatitta på vilka utav våra kunder är de kunderna som är roligast att göra affärermed? Vilka är det som är lönsammast? Vilka av våra kunder ringer supportenabsolut färst gånger? Utav det börjar någonstans börja titta på bådeoperationell data, om de är lönsamma men också hur vi upplever kundrelationer.

[00:01:55] Titta på vilka är de topp kunderna i det härfallet? För det är ju så att någonstans det är för dom ni verkar. Någonstansnär ni går in och börjar analysera både vad ni upplever i form av att de ärhärliga människor att göra affärer med. Men också att ni är lönsamma därnågonstans kommer ni hitta vad de egentligen står för? Vad är det dom uttryckersom ni känner är värdefullt? Tittar man på den toppen av kunderna så kommer nidärifrån kunna hämta väldigt mycket, men vänta nu. Det är faktiskt för dom vifinns de står för de här värderingarna men vänta nu det är mycket av devärderingarna redan vi har. Så många gånger så tänker man att man ska reflekterainifrån och ut men ibland kan man också få när man går på vem:et kan man ocksåfå förståelse för sitt eget ”why” för vårt eget varför och hur vifaktiskt gör saker och ting. Så att man kan gå båda vägarna, både inifrån menockså utifrån och in. Så det är ett starkt tips att börja titta på. Vem är jagviktig för? Och är jag viktig på riktigt och för er som känner att ni springerlite i ett ekorrhjul många gånger är viktig för alla. Ja, är ni viktig för allaär ni inte viktig för nån och det är också en viktig lärdom att verkligensortera så att man är viktig för rätt typ av kunder rätt typ av relationer. Fördet är det som gör er lönsamma, det som gör att bolaget kommer att långsiktigtgå bra. Lycka till.