Det finns både MÖJLIGHETER och RISKER med att ambassadörer och viktiga kunder. Här kommer tre starka tips hur du kan tänka för att säkra upp inför en lågkonjunktur.

Mer i filmen.

Connecta gärna och följ mig för mer content som detta!

Vad är möjligheterna och riskerna med ambassadörer? För det är lite olika perspektiv, är man ett litet bolag så ser man mycket möjligheter med ambassadörer och ambassadörskap. Medan, är man ett stort bolag så finns det en stor risk med att man inte har koll på sina ambassadörer.

Och jag kommer gå in på varför.

Det finns tre stycken genomgående möjligheter och risker när jag är ute och pratar med bolag som jag tänkte ta upp. Och det är en av kärnorna, det är att ansvaret och ägandet finns inte hos ledande positioner utan oftast så är de utlokaliserad hos kundansvariga eller säljare.

Och det var så nära som ett par veckor sen när jag var ute hos ett bolag och träffade en VD som var rätt frustrerad. De var 13 personer på det där bolaget varav två av säljarna och kundansvariga hade lämnat. Och de tog med sig 75% av omsättningen. För det är ju så att vi människor bygger relationer, vi gör affärer med andra människor. Varumärken är inte lika viktiga längre.

Vilket gör att, lämnar du och går vidare till en annan konkurrent så har ju jag förtroende för dig som person så jag följer ju med. Och då är det här en risk. Det är viktigt då att välja ut de här riktigt riktigt viktiga ambassadörerna ni har och ha ett fokus från ledningshåll. Så att ni kan lägga ett fokus och också sprida risken.

Det vill säga att fler personer på ert bolag kan vara i kontakt med de här ambassadörerna som rekommenderar. Det är en väldigt viktig insikt, att man måste föra upp det här på ledningsnivå. Men då måste man även selektera ut vilka som är viktiga. En annan del som vi stöter på när vi börjar gå in och göra våra workshops och analyser det är att vi ser att ofta är det brist på kontinuitet i relationer som är avgörande.

Det vill säga att i början när man har en ny kund så är man väldigt duktig på att hålla igång, man är lite nykär, man har väldigt mycket kontakt under både införsäljning, leverans och så vidare. Men sen har man ofta ganska stora gap, kanske nån gång per år eller efter bästa förmåga så ringer man och frågar om de vill köpa igen. Lite slarvigt sådär. Och sen ser det olika ut i olika affärer, men där vi ser tydligt att intresset har sjunkit eller där ambassadörerna inte rekommenderar lika ofta.

Det beror ofta till stor del på kontinuiteten. Så gå in och titta, vad är det som gör att med den här personen får väldigt många rekommendationer, men den här får vi inte så är det ofta här man hittar luckorna. Så därför är det bra att gå in och titta, hämta data från CRM system och affärssystem vad ni än nu jobbar i. Och sen så är det lite sådär ”beyond the survey”.

De flesta bolag idag mäter ju på ett eller annat sätt, även om det bara är magkänslan och man kanske inte har ett NPS program så mäter man ju på ett eller annat sätt hur det går för bolaget. Men vad händer sen då? När man mäter och förstår en massa saker vad gör man av det här?

Och det är ju där nånstans att väldigt många bolag, i synnerhet lite större bolag lägger ju miljontals kronor på detractors, alltså de som är på väg att lämna. Men man lägger väldigt sällan kraft på att driva tillväxt via dem som faktiskt rekommenderar.

Det vill säga promotors. Det är det ena, den andra delen är ju också att man märker, eller jag märker många gånger när jag är ute att man är nöjd över sitt NPS tal.

”Oj vad mycket nior och tior vi har.” ”Oj vad många promotors vi har.” Men vad innebär det på riktigt? Vi har en massa nöjda personer där ute, det är ju jättebra men hur får vi dem att börja rekommendera? Det är liksom nästa steg. Så jag tror inte man ska gå in i en falsk förebild om att alla är nöjda.

De flesta är ju nöjda med en leverans, skickar man ut en NPS mätning direkt efter man har levererat och du har levererat bra, efter förväntan, ja då är intresset ganska högt. Men mätning år två, år tre, år fyra, ja… Då beroende på. Då ser vi också tillbaka på det här med kontinuitet i relationen. Hur det här fluktuerar. Så det är är tre risker och möjligheter man bör ta att titta på som bolag.