Vad är en AMBASSADÖR i B2B och hur kan jag tänka för att få igång ett långsiktigt arbete?

Mer i filmen.

Connecta gärna och följ mig för mer content som detta!

Men vad är en ambassadör då?

För att nånstans är det ju så här att man måste bestämma sig för vad en ambassadör är för er. Oavsett om ni är Volvo eller ett litet konsultbolag eller vad ni än må vara. Så måste ni bestämma, vilka personer är viktiga för oss?

Vilka sprider oss via word of mouth där ute? Och då måste man förstå vilka ambassadörerna är hos er. Och nu har vi gjort det här arbetet mycket och det här är nånstans ett tvärsnitt av vad en ambassadör är för våra kunder.

Det är egentligen en person som genom sitt beteende och resultat får andra människor och organisationer att växa. Utan initial påverkan. Och det här är ju då ganska intressant när man kommer till influencer marketing och liknande där man gör betalda samarbeten och så vidare. Det funkar inte riktigt i B2B, men B2C funkar det väldigt bra. Vi är ju riktad mycket inför B2B och då är det lite svårare att få betalda samarbeten och att få det förtroendet att funka långsiktigt.

Så det här är nånstans ett tvärsnitt.

Jag skulle börja med att ställa en fråga till er där ute, jag har tre stycken frågeställningar här, men får ni inkommande kunder idag? Det är lite kul att höra om ni kan skriva det i chatten. Om ni får inkommande kunder idag eller om ni bara bearbetar kallt så att säga.

Också intressant att se, hur mycket av den månatliga omsättningen står de här för? Och sen det sista, vet ni vart de här kommer ifrån? Vem är det som faktiskt rekommenderar? Även om ni inte tar det här direkt i chatten, ta med det här tillbaka till er verksamhet. Och fundera jättegärna på det här. Hur stor del kommer faktiskt från rekommendationer?

Hur viktigt är det här?

Vi möter ju bolag idag som får kanske ett par procent, medan vi även möter bolag som kanske ibland har 70-80% och upp mot 100% av all deras långsiktiga tillväxt, kommer via word of mouth, den kommer via referenser. Och då måste man sätta sig in i perspektivet, vilka är det som faktiskt rekommenderar?

Vad är det för beteende och resultat som driver de här rekommendationerna? Och det kan man självklart göra genom att ställa frågor, till sina kunder och försöka förstå. Ibland gissar man sig till, ”ja men vi har gjort ett bra jobb så därför rekommenderar de”. Nja. Det är klart att du har gjort ett bra jobb, men det finns väldigt många andra likt er som också gör ett bra jobb.

Men vad är det som faktiskt är den differentierande delen? Och sen, vem kommer det här ifrån och i vilket led? Det är också väldigt intressant. Så ta med de här tre frågorna! Det tror jag är bra till verksamheten.