Ett ambassadörsarbete är en iterativ process på cirka 8+ månader. Hur kan man tänka för att sätta igång?

Mer i klippet!

Connecta gärna och följ mig för mer content som detta!

Frågan löd: Hur ser startsträckan ut, att komma igång med att systematiskt arbeta med sina ambassadörer?

Ja, alltså ambassadörsstrategier är ju långsiktiga, bolag måste hela tiden väga det kortsiktiga perspektivet mot det långsiktiga.

Och det kortsiktiga det är ju ”här och nu”, alltså att ha mat på bordet, intäkterna måste komma. Ett ambassadörsarbete är ju ett längre arbete, du kommer ju inte kunna säga ”du är ambassadör så nu ska du rekommendera”. Och så kommer det in, utan här händer det ju med tid.

Och det är ju en process som behöver itereras över tid. Men någonstans mellan 6-8 månader och 1,5 år. Det är det man måste räkna med. Så det är ju en snöboll man sätter i rullning. Men när den väl börjar rulla, då får det fantastisk effekt. Och det här ser vi ofta återkomma, så det gäller att man har det här inte bara som ett projekt utan en process. Det måste vara del av en tillväxtstrategi. Och man måste se det på den horisonten. Då får man det att fungera.

Blir man för kortsiktig, vilket alla bolag återigen måste vara då är det väldigt svårt att få igång. Och det måste få ett ägande, det var väl lite svaret på den.

Om jag tolkar dig rätt då Alexander så är det ett maraton och inte en sprint?

Verkligen!

Så uthållighet, lite stamina och fokus är viktigt.