Hur belönar man en ambassadör?

Ska man ge kickback? Uppskattning? Vad gör man för att få bästa effekt?

Här kommer ett klipp från vårt webinar som tar upp några tankar kring hur man kan tänka kring detta.

Connecta gärna och följ mig för mer content som detta!

-Mattias ställer en fråga här: Vi jobbar just nu med att ta fram ett referensprogram där våra befintliga kunder kan rekommendera sina vänner och kollegor att skapa en användare hos oss. I syfte att få fler användare på vår marknadsplats.

Smart!

Vi har en massa olika idéer på hur vi ska belöna våra ambassadörer på bästa sätt. Förutom pengar och kickback, hur kan man belöna användarna? För en lyckad rekrytering som leder till affärer för oss.

Det är en fråga till dig.

-För att gå rätt in på det där, det här med kickback och belöning med pengar, där säger forskningen att det ger generellt sett ett rätt dåligt resultat. Jag ska inte säga att det är så i alla branscher, men över lag funkar det ganska dåligt.

Det man däremot ser när vi går in och tittar på det här att det man bör göra är att man hittar en strategi för att tacka för två saker. När väl rekommendationerna börjar komma så gäller det att vara väldigt snabb. Att tacka beteendet, för att de faktiskt har refererat om en lyckad rekrytering.

Så man tackar beteendet först: Tack för att du tänker på oss, tack för att du rekommenderar oss. Och sen hänga med den och följa med över tid tills det här kanske blir en rekrytering som blir tillsvidareanställda eller liknande eller anställd.

Att då också tacka för resultatet. Och de där två delarna, att både tacka beteendet och resultatet och följa det och hålla koll på det. Det är något som ger otroligt bra effekt. Och då blir man verkligen top of mind hos de här personerna till nästa gång den är ute och potentiell ny kandidat.

Det är ett väldigt enkelt och kostnadseffektivt sätt. För till sist så är det uppskattning den vägen som driver.

Så driver inte alla, ibland kan det vara ekonomisk belöning, men då vet vi också att finns det ekonomiskt incitament i bakgrunden så kan det också bli att man får in, ja man kanske får in kandidater men som inte heller riktigt vill.

Så man har alltid det där att bolla med. Och där får man återigen se lite hur er affär ser ut och sådär. Och gå in lite mer i detalj.