Se till att fokusera på som dom 10 personerna i toppen. Kunderna som rekommenderar dig oftast, är mest lönsamma och enklast att ha att göra med.

Skit i resten.

Mer i filmen.

Connecta gärna och följ mig för mer content som detta!

2019 är ett fantastiskt år! Och jag tror att du som VD och ägare idag sitter och funderar på en massa saker.

Är det inte ekonomin som ska gås igenom så är det marknadsföringen, är det inte marknadsföring så är det försäljning, är det inte försäljning så är det organisationen i övrigt. Ta och titta på vilka människor som är absolut viktigast för din organisation, som ska florera och utvecklas starkt under 2019.

Titta på vilka de här är. För om du verkligen analyserar, ta kunder som exempel. Om du har 100 kunder idag, alla 100 kunder kan inte vara lika viktiga, för då kommer antingen du eller din organisation att gå sönder.

Ni måste definiera vilka är viktiga? Då kanske ni kommer fram till de här 10 personerna på toppen.

Om du tittar på de här 10 personerna på toppen. Det är dit ni ska kalibrera. De är oftast lönsammast, de är roligast att göra med, refererar er till nya kunder och så vidare. De är viktigast bland kunderna.

Hur kan du lägga ett fokus på dem? Och inte längst ner bland de kunder som kanske inte ger dig energi utan tar för mycket energi de är inte lönsamma, men ni har dem för att ni har de kunderna.

Ta bort dem istället, fokusera på de här top 10, se till att de blir top 15, 20. Så kalibrerar du organisationen inför 2019. Allting handlar om människor, allting handlar om relationer. Se nu till att fokusera på dem som är viktigast.

Lycka till.