Top of Heart hjälper små och medelstora bolag att växa med en trestegsmodell och en helt egenutvecklad plattform.

  1. Förstå dina relationsresor.
    Innan du och ditt bolag vet hur dina kunder (som exempel) upplever er tjänst gissar ni hur framtiden kommer se ut. Vi hjälper er ta reda på fakta för att kalibrera era tjänster och produkter.
  2. Ambassadörer
    Ta reda på vilka personer som är dina ambassadörer, dom som rekommenderar er till andra och skapar tillväxt för er i andra nätverk. (Mycket viktigare nu och framåt än tidigare, då produkter och tjänster blir allt mer lika)
  3. Systematisera Affärsrelationer är nyckeln.
    Att på ett systematiskt och personligt sätt bearbeta nya och befintliga relationer är avgörande för att lyckas. Kontinuitet är nyckeln i en värd där alla hoppar från kund till kund.

Mer i filmen.

Connecta gärna och följ mig för mer content som detta!

Top of Heart hjälper små, medelstora bolag skapa, aktivera och utveckla ambassadörer för att driva en kontinuerlig och långsiktig tillväxt.

Det här gör vi i tre steg.

Det första steget handlar om relationsresan, och det handlar om vilka relationer har ni till bolaget idag? Det är ganska populärt idag att prata customer journey mapping, alltså kundresor. Men kundresor är bara en relation. Ni har samarbetspartners, konsulter, kunder, anställda, massor med olika relationer. Vad är det de känner, vad är det de upplever tillsammans med er? Det tar vi reda på som steg ett.

När vi vet det, då kan vi gå in på steg två som handlar om: vilka av de här då uppvisar rätt beteende och rätt resultat? Så att vi kan börja få dem att rekommendera oss därute. Och då väljer vi en smal målgrupp med tydligt fokus. Därefter går vi över i steg tre, här handlar det om att operationellt börja jobba med den strategiska plan man satt upp. För att driva den tillväxten på rekommendationer. Och då jobbar vi med en plattform som vi har utvecklat för att stödja den här typen av långsiktigt strategiskt genomförande.

Allt det här summerat är det vi levererar till bolag idag, med mätning för att förstå vad är det som driver den här tillväxten. Men att också inse att vi är generellt sett inte så unika idag. De flesta bolag, de flesta tjänster och produkter uppfattas mer och mer lika idag det vill säga, det är svårare att särskilja sig själv. Och då måste man hitta andra saker som är viktiga.