Denna vecka har vi börjat processen tillsammans med det snabbt växande bolaget Verified. Uppdraget består i att identifiera kundresan för att säkerställa ett agilt synsätt internt, som ska leda till starka relationer till kunderna och som en konsekvens skapa ambassadörer.

1.  Kundresan för agil spelplan

2. Ambasssdörs-strategier för att bygga långsiktig tillväxt med hjälp av ”Word of mouth”

Alla bolag hanterar avtal och det finns tusen plattformar för det, men få som satsar så mycket på att serva sina kunder maximalt som Verified.

Stort tack för förtroendet!

/Team Top of Heart