Under Augusti och september hade Top of Heart två workshops i ambassadörskap och kundresan för Grenke Leasing. Det långsiktiga målet är att bygga tillväxt via ambassadörer och lojala kunder och då behöver man skapa en samförståelse för hur kundresan ser ut och vad som skiljer bra mot fantastiska bolag när det kommer till att verkligen vinna kunden.
I augusti började dom olika teamen inom utesälj, innesälj, administration och ledning att få grundverktygen i ambassadörskap samt kundresan. Dom första stegen togs för att förstå varandras roller och hur dessa påverkar och hänger ihop med kundens resa.
I september sammanfogades samtliga ”lags” kundresor till en och samma. Samtliga ”lag” fick prioritera vilka delar i kundresan där man snabbt kan skapa förändring och bygga/öka kundnöjdheten och lojaliteten.

Nästa steg i denna process blir till att identifiera vilka relationer (Ambassadörer) som skapar högst värde för Grenke. Men det är något som kommer behövas arbetas med under hösten 2018 och framåt.

Stort tack för bra engagemang!