Jag pratar ambassadörskap för att öka försäljning och tillväxt för bolag 40 timmar / vecka och har gjort dom senaste åren. En insikt jag har fått med mig från tusentals möten/telefonsamtal/coachningar under snart 20 år, är att dom flesta intellektuellt sätt är med på att det är viktigt att inte bara ha nöjda kunder. Utan att det rent av är kritiskt att omgärda sig med ett kraftfullt nätverk av personer som rekommenderar dig och ditt bolag till potentiella nya köpare.

Det som många fastnar i är ”hur” man ska göra. Vilka strategier kan jag etablera som gör att hela organisationen ser samma fördelar och arbetar efter strategin.

-”Your network is your net worth”  – Porter Gale

Ambassadörer som rekommenderar dig till nya kunder är inget nytt, utan har varit den drivande faktorn i vårt affärslandskap under tusentals och åter tusentals generationer. I boken Sapiens av Yuval Harari tar författaren med läsaren tillbaka tvåhundratusen generationer av mänsklig utveckling. Man kan snabbt konstatera att vi har inte förändrats så mycket vare sig som människor, eller det sätt som vi i grunden gör affärer på. (Tidigare byteshandel)

Visst har vi fått ”Pengar” och andra medel som gör handeln enklare. Men i grunden har inte mycket förändrats under årtusenden.

De senaste åren har vi tack vare modern teknik haft möjligheten att optimera människans kapacitet till nya höjder i ”effektivitet” som vi aldrig tidigare skådat. Vi har från industrialismens maskiner nu landat i en tidsålder som kommer präglas av Artificiell Intelligens, deep learning mm. Vilket i grunden är fantastiskt.

En annan insikt som jag oroar mig mer för tack vare eller pga av (beroende på hur man vill se det) vår snabba utveckling är att vissa fundament i affärer går mer eller mindre förlorade i vår snabbt rörliga värld. Ett sådant är förtroende. 

-”Trust takes years to build, seconds to break and forever to repair”.

Förtroende är ett av de viktigaste fundamenten i affärer och jag tycker mig se en trend bland många bolag där kundanskaffning sker för fort.  Där det inte hinns med att bygga och underhålla förtroende hos kunderna på samma sätt som förr. Denna erodering av förtroende, samtidigt som utbudet av produkter och tjänster konstant ökar, gör att våra kunder blir mer otrogna och vi som bolag får svårare att bygga lojalitet.

Många av Top of Hearts mest lyckosamma kunder arbetar strategiskt med att bygga förtroende och tillväxt via sina ambassadörer och ”Word of Mouth”, där alternativkostnaden i många fall är så hög att den inte ens går att jämföra.

Nu till ”huret”

-> Du måste Identifiera och analysera vilka som är nyckelindividerna som genererar nya referenser = Ambassadörer

-> Vilka beteenden och resultat ni vill åt på 1,2 och 3 års sikt?

-> Aktivera dina ambassadörer genom att ge dessa exklusiv information om nya produkter/tjänster för dom vill ju allt som oftast rekommendera dig och sprida ert varumärke i sociala medier.

-> Se också till att ha en plan för uppskattning när dom väl rekommenderar dig till nya kunder. Slarva inte bort och tro att ett tack på mejl är gott nog. Visa uppskattning som överraskar personen, då kommer det komma fler rekommendationer, det lovar jag!

-> Se till att kommunicera internt vilka relationer som är viktigast för bolaget. Det kanske visar sig att ni har 100 ambassadörer som genererar 10 miljoner i nya affärer per år. Då ska alla på företaget känna till detta så att dessa personer blir premierade.

-> Tänk också på att ambassadörer kan finnas bland köpande kunder, tidigare köpande kunder, anställda, tidigare anställda, lojala anhängare, familjemedlemmar till personer som arbetar på företaget, samarbetspartners, leverantörer mfl. Du måste veta vilka dessa är för att kunna agera.

Det här vet du redan. Se till att börja göra!

Lycka till!

/Alexander Slotte
– Top of Heart får individer och företag att växa snabbare med hjälp av interna och externa ambassadörer, där förtroende och starka relationer sätts i fokus. Det gör vi genom en egenutvecklad plattform, utbildning och forskningsbaserad modell.