Under vecka 34 höll vi en workshop tillsammans med Corplus i Ambassadörskap och hur man bättre kan prioritera ”Vem” man ska vara viktig för, med hjälp av den forskningsbaserade modellen 5L.

Då produkter och tjänster blir alltmer lika, känner många bolag att det blir svårare att sticka ut med sina tjänster och produkter. Ovanpå det globaliseras världen allt snabbare takt, vilket gör att våra personliga nätverk och relationer växer oproportionerligt stora.

Lösningen är i sin renaste form ganska enkel, men kräver en viss struktur för att bli effektiv för individen och för organisationen. Det handlar om prioritering, som så mycket annat. Men när det kommer till nätverk handlar det om för ”Vem” du ska vara viktig för snarare än ”vad” (uppgift) du ska prioritera.

Bolag vi coachar som genomför dessa strukturella och kulturella förändringar och arbetar med ett tydligare fokus påvisar mellan 40-120% högre tillväxt än motsvarande bolag i liknande bransch.

Mer om Corplus.

När Pontus Holgerson och Mikael Steiser startade Corplus i december 2012, hade de en stark vision om att vilja driva och utveckla ett konsultbolag som grundar sig på att man bryr sig om och är engagerad i sina kunder och konsulter ur ett långsiktigt perspektiv. Att bry sig om handlar om att vara inkännande, omtänksam och ha Cor (hjärta)

både mot varandra samt mot kunder och konsulter.