HAR DU MÅNGA MÅL DU VILL UPPNÅ I DIN KARRIÄR OCH I DITT LIV?

HAR DU MÅNGA MÄNNISKOR DU VILL OCH BEHÖVER HA EN STARK RELATION MED?

KÄNNER DU ATT DU IBLAND BEHÖVER HJÄLP ATT FOKUSERA OCH PRIORITERA?

Tror du på att det är ditt nätverk och förtroende du byggt upp bland de människor du känner, som är avgörande för din framgång i livet och i affärer? Det tror vi!

Vill du ha svar på frågorna ovan och få nya sätt att tänka kring ditt nätverk som ger dig försprång i livet och i karriären, oavsett om du vill sälja mer, söka jobb eller rekrytera.

Då ska du komma den 17/8 klockan 7.30 till Tegelbacken 4A i Stockholm.

Vi bjuder på frukost och en helt ny modell baserad på forskning och på egna erfarenheter, kring hur du bör kommunicera och uppskatta ditt nätverk för att nå långsiktig framgång!

 

Klicka här för anmälan!

 

 


Varmt välkommen
Alexander Slotte & Ken Skoog
Tillsammans med Team Top of Heart