Det finns flera undersökningar som pekar på korrelationen mellan dina affärsrelationer och din mentala och fysiska hälsa.

 

Läs gärna mer här. OBS Engelska

Källa: Forbes

/Team Top of heart