De bästa säljarna är fåordiga och skriver sällan några romaner när det väl måste till och antecknas. Många duktiga säljare jag mött genom åren skriver små korta ord, nästan aldrig meningar, men som summerar dialogen och nästa steg på ett bra sätt. Exempel som,

”25000, Q4, Gillar golf, VD &FC med i beslut.” Att skriva på det här sättet är otroligt effektivt och sparar mycket tid.

Vare sig du jobbar med försäljning eller kundvård, är en av dina stora utmaningar att bygga relationer som varar över lång tid. För att ha en rimlig chans att komma ihåg dina kunders intressen har vi skapat taggar i plattformen. Dom har två viktiga funktioner.

Skärmklipp 2016-10-14 10.51.05

1, Taggar hjälper dig att komma ihåg dina kontakters intressen, men man skulle också kunna se taggar lite som ”ämnen”. Ämnen som ni har pratat om och som är viktiga för er framtida relation. Har man många kontakter är det lätt att man blandar ihop, vad och vem man har pratat med och när.

2, Men nu kommer det fina, med hjälp av taggana hjälper vi dig ta fram relevanta gåvor som du kan uppmärksamma din relation med. Ett exempel är om du har taggat kunden med ”Choklad” då kan vi hämta fram bra alternativ på vad du kan ge, men också när det kan passa. Bra va?

Lycka till och tagga mycket!

/Team Top of Heart