Länge har man ansett att hjärnan försätts i viloläge bara om människan är ensam och utan stimuli. Men nu har forskare upptäckt att viloläget uppstår ihop med andra som man litar på. Hjärnan jobbar som minst när man har nära och kära omkring sig.

Hjärnan tilldelas varje dygn en femtedel av den energi som kroppen har till sitt förfogande. Det skulle inte räcka om hjärnan jämt behövde jobba med alla uppgifter den ställs inför. Enligt nya hypoteser gör hjärnan i alla situationer därför en bränslekalkyl utifrån tillgång, åtgång, sparmöjlighet och ser till att det vi gör drar så litet energi som möjligt. Det är som om hjärnan har en egen energiminister som ständigt fattar de bästa besluten för maximalt energisparande.

Och – det som visar sig vara mest energisparande, alla kategorier, är att ha folk man litar på omkring sig. Ju närmare relationer, desto mindre energi räknar hjärnan med att behöva använda.

– Tillgången på sociala resurser verkar ha en energisparande funktion, och är förmodligen en förutsättning för den mänskliga hjärnan, hävdar psykologiprofessor James Coan som står bakom en ny teori för hjärnans egentliga ”default”, viloläge:

Det här utgångsläget, eller baslinjen, anser James Coan och hans forskarkolleger är mer sannolikt än ”the individual baseline” som man tidigare trodde gällde för hjärnan: att den skulle vara som minst aktiv om vi var ensamma och utan stimuli. I stället har deras studier visat att fungerande sociala sammanhang – med samspel, ömsesidigt beroende och gemensamma intressen – får hjärnan att hushålla med sin energi som allra bäst. De kallar hjärnans viloläge för ”the social baseline theory”.

Läs mer på svd.se här

Mer om James Coan här.

Källa: svd.se