Ärvda emotionella trauman.

Ärvda emotionella trauman.

-”It Didn’t Start With You ” är skriven av Mark Wolynn. I boken beskriver Mark hur vi kan bära på ärvda händelser från tidigare generationer och hur dessa påverkar våra liv och relationer.

Traumatiska händelser såsom en tidig separation från en mamma eller en våldshandling, kan påverka en person djupt. Dessa händelser kan förutom stress orsaka rädsla och ändra en människas beteende. Är man inte är vaksam och ”tar tag i det” tidigt utan undantrycker symtomen av ett sådant trauma kan personen utveckla ett ohälsosamt beteendemönster.

Forskning har visat att dessa beteendemönster inte alltid stannar med personen som upplevt det, utan kan via DNA föra över mönstret till nästa generation. Dvs du kan känna återkommande känslor eller uppvisa beteenden som inte är resultatet av någon särskild händelse i ditt eget liv utan i dina föräldrars. Det finns flera återkommande fall, där personer har upplevt förintelsens fruktansvärda trauman under andra världskriget men som själva inte var födda förens långt efter andra krigets slut.

Det är spännande forskning som vi på Top of Heart följer för att förstå och fördjupa oss i hur våra liv och relationer påverkas av inre och yttre faktorer och i detta fallet medfödda. För att läsa mer om detta rekommenderar vi http://www.markwolynn.com/

/Team Top of heart