Betalkort är nästa steg.

Betalkort är nästa steg.

Kort är nästa steg för oss att serva våra kunder.

Våra kunder har alltid haft möjligheten att betala via faktura, men som ett steg i vår strategi att göra kontakten med oss så friktionsfri och enkel som möjligt, lanserar vi möjligheten att betala med kort. Du kommer kunna betala med både betal och kreditkort.

På lite sikt kommer du kunna välja om du vill skicka blomman till kund 1 på ditt företagskort, men få en faktura på alla sommarpresenter till kund 2. Valfriheten ska vara din och vi ska göra det så enkelt som möjligt för dig att redovisa, därför får du alltid en sammanfattning av alla händelser & beställningar under månaden.