Du ska allt som oftast gå igenom två faser med alla nya relationer. Första är ”Gilla” fasen för att sedan bygga ”förtroende” fasen i steg två. Gilla fasen är en tämligen snabb fas i och med att vi människor generellt sätt är duktiga på att bestämma sig för om vi gillar motparten eller inte. Så snart gilla fasen är över går vi direkt in i förtroende fasen, där vi analyserar kroppsspråk, logiska sammanhang och svar på ytliga och djupa frågeställningar.

Skiljer sig motparten kraftigt från dina värderingar och ställningstaganden, kan det vara svårt att bygga en långsiktig relation i och med att ni tycker så olika. Det behöver dock inte betyda att ni inte fortfarande gillar varandra och fortsätter med ömsesidig respekt, men troligen kommer ni inte vara i kontakt över en längre tidsperiod.

Däremot kommer du sannolikt att fortsätta hålla en bra kontakt med en person som du initialt gillar och som du delar någorlunda samma grundvärderingar med. Så tänk på att alla du möter går igenom dessa två faser och låt relationen ta tid att bygga.

Oavsett vart du vill i livet kommer det vara enklare om du går tillsammans med någon, än helt ensam.

Lycka till!

/Team Top of Heart