Det här gör vi

Vi får individer och företag att växa snabbare med hjälp av interna och externa ambassadörer, där förtroende och starka relationer sätts i fokus. Det gör vi genom utbildning, forskningsbaserad modell och en egenutvecklad plattform.

Läs mer
Om du satsar 5% mer på dina kunder så kommer du få ett 25% högre resultat år två!

– Bain & Company

En ambassadörsplan i tre steg

Som ger dig högre tillväxt, snabbare och enklare

Fas 1

I första fasen handlar det om att strategiskt identifiera ambassadörer som finns i och omkring företaget. Ambassadörer finns bland anställda, konsulter, kunder och samarbetspartners.

Fas 2

I fas två sätter vi upp en strategi för att påverka så att ambassadörerna håller dig och företaget “top of mind”, det gör vi baserat på forskningsbaserade tekniker. 

Fas 3

I fas tre systematiserar vi samtliga ambassadörer i Alice. Med hjälp av Alice följer vi samtliga rekommendationer, mål och aktiviteter för att säkerställa framgång i dessa relationer. 

Smidigt & Enkelt

Top of Heart ser till att du alltid har goda relationer med ditt nätverk

Kom igång

Top of Hearts plattform

Vi hjälper dig att bygga ambassadörer via en tydligt plattform

Mätbart

Med vår plattform målsätter du och följer upp ditt ambassadörsarbete.

Skräddarsytt

Det anpassas efter era förutsättningar, bransch, målgrupp, effekt mm.

Allt samlat

Du kan enkelt budgetera dina insatser, kommunicera och uppskatta proaktivt.

Tidseffektivt

Max 10 timmars administration löpande / år. Krav på endast en användare för hela organisationen.

Läs mer om plattformen

5L – Prioriteringsmodell för ditt nätverk

Prioritera i ditt nätverk

Top of Heart 5L hjälper dig att prioritera ditt nätverk så att du fokuserar på rätt saker.

Ökar trovärdigheten

Genom att använda modellen 5L så hjälper vi dig att öka trovärdigheten för dig och ditt varumärke.

Tydligare kommunikation

Skapa en tydligare sätt hur du kommunicerar med dina relationer.

Fokus på ”Vem”

Vilka kommunicerar du med? Hur kommunicerar du med dom? Hur ofta för du en dialog med dina relationer? Är du i kontakt med rätt person?

Accelererar din karriär

Genom att fokusera på rätt kontakter och skapa tydligare relationer i ditt nätverk så kommer din karriär att avancera snabbare.

Ökad chans till framgång

Genom att accelerera karriären så ökar modellen 5L dina chanser till framgång.

Läs mer om 5L

Det här säger våra kunder

Senaste i bloggen